Välkommen till S*Admire´s Ragdolls. Vi har en liten uppfödning i hemmiljö av ragdolls med hög kvalitet. Vi eftersträvar att föda upp friska rastypiska ragdolls med god mentalitet till varaktiga och kärleksfulla hem.

Welcome to S*Admire´s cattery. We are a small cattery located in Skövde, Sweden. We strive to breed healthy, beautiful ragdolls to permanent and loving homes.

Nyheter/NewsVi har fyttat till Bollebygd! Från och med 2018-12-27 bor vi numera i Bollebyd som är beläget mitt emellan Göteborg och Borås.
Katteriet har tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva uppfödning enligt 16§ djurskyddslagen.