Välkommen till S*Admire´s Ragdolls. Vi har en liten uppfödning i hemmiljö av ragdolls med hög kvalitet. Vi eftersträvar att föda upp friska rastypiska ragdolls med god mentalitet till varaktiga och kärleksfulla hem.

Welcome to S*Admire´s cattery. We are a small cattery located in Skövde, Sweden. We strive to breed healthy, beautiful ragdolls to permanent and loving homes.

Nyheter/News

2019-05-12:
S*Admire´s Wild Child blev Best In Show!!

2019-05-11:
GIC S*Admire´s They call me Karma blev Best In Show!!
GIC (N) Wickmann´s Jamilla blev BIV och NOMINERAD!
Katteriet har tillstånd från Länsstyrelsen att bedriva uppfödning enligt 16§ djurskyddslagen.