Planer för 2019/Plans for 2019:

  

IC S*Admire's Fendi

IC Pl*Ragissa Gremlin

Förväntat utfall: Blå mitted och colorpoint

Förväntat utfall: Blå mitteds och colorpoints

SC S*Admire´s They call me Karma

IC Pl*Ragissa Gremlin

Förväntat utfall: Blå och bruna mitteds