Planer för 2021: 

IC S*Admire's Fendi

(N) Wickmann's Queso

Förväntat utfall: Blå mitteds och bicolors

CH S*Admire´s Wild Child

(N) Wickmann's Queso

Förväntat utfall: Bruna (ev blå) mitteds